Opleiding dierenartsassistent(e)

dierenzorg

De volledige naam van deze opleiding is agro -en biotechnologie met afstudeerrichting dierenzorg. Deze opleiding kan je op verschillende plaatsen in België volgen. Per school is het opleidingstraject helemaal verschillend. Toch eenmaal afgestudeerd krijgt iedereen hetzelfde diploma in handen.

Vele mensen volgen deze opleiding dierenartsassistente aan de Hogeschool Gent. Hiervoor moet je veelal met de bus naar Campus Melle. Er is een heel goede busverbinding. Deze opleiding dierenzorg bestaat uit drie bachelorjaren. Na deze drie jaar ben je officieel een agro -en biotechnoloog met daarbij een grote kennis als dierenartsassistente.

dierenzorg

Het eerste jaar van de opleiding dierenartsassistente is een algemeen jaar. Zeker niet het leukste jaar dus. Het eerste jaar gaat meer over planten dan dieren. Veel mensen zijn daardoor ontmoedigd. Naast plantkunde, plantenbescherming, onkruidkunde, plantenteelt is het eerste jaar ook voorzien van basiswetenschappen en toch enkele dierenvakken. De basiswetenschappen houden wiskunde, chemie en fysica in. Voor mensen dat humaniora gedaan hebben of een technische richting met wat wetenschappen zijn deze wetenschappen zeker geen probleem. Rassenleer is een van de dierenvakken. Hierin leer je talrijke rassen en kenmerken van paarden, runderen, honden, katten, konijnen, duiven, kippen en kalkoenen. Dit is een heel leuk vak en aangenaam om te studeren. Economie en voedingsleer, informatica komen ook aan bod in de eerste bachelor. Ook krijg je een basis gedragsleer over honden, katten en paarden. Anatomie van hond, kat, paard en vogel.

In het eerste jaar wordt je ook klaargestoomd om je eindwerk op een correcte manier te volbrengen. Je leert literatuurstudies maken met de juiste bronvermeldingen en betrouwbare bronnen te gebruiken.

dierenartsassistente

Tweede Bachelor:

Het eerste semester bestaat bijna enkel uit diervakken. De eerste maand van het schooljaar gaan alle tweededejaars studenten op een zelf gekozen stageplaats. Persoonlijk vindt ik bij een dierenarts stage doen het leerrijkst, omdat je steeds met verschillende aandoeningen en diersoorten geconfronteerd wordt en je het meest bijleerd.

Het studietraject van het eerste semester houdt volgende vakken in;

- ziektes en hanteren bij honden en katten

- EHBO, ziektes en hanteren van paarden

- Bedrijfsbeheer: hiervoor kan je enkel een vrijstelling krijgen als je ooit geslaagd geweest bent in het hogeronderwijs. Mensen dat handel of economische richtingen gedaan hebben in het middelbaar moeten dit vak ook doen.

- Voedselproducerende dieren en spijsverteringsfysiologie

- Proefdierkunde

Tweede semestervakken zijn:

- recht

- veemanagement en stallenbouw of exoten en koudbloedigen –> keuzevakken

- milieukunde of duurzamen en interne ontwikkelingsprojecten –> keuzevakken

- bedrijfsbeheer 2

- anesthesie

- assistentietechnieken

- diervoeding

- gedragsleer

- biotechnologie, biochemie

- plantenbescherming

opleiding dierenartsassistent

Derde bachelor:

In de laatste bachelor heb je enkel het eerste semester nog les en dus ook maar een keer meer examens. Het tweede semester wordt vrijgehouden voor de drie maanden stagen. Ook hier mag je zelf weer kiezen waar je stage wil gaan doen. Velen grijpen hier de kans op buitenlandse stages te doen.

- Ondernemingsvaardigheden

- diermanagement

- projecten

- voedselproducerende dieren

- gedragsleer en trainning

- integrale kwaliteitszorg

- Tal van keuzevakken

kunstmatige inseminatie

Na deze opleiding dierenartsassistente ben je normaal in staat om als assistente te functioneren in een  dierenartsen praktijk. Dankzij je diploma bedrijfsbeheer kan je zelf een zaak opstarten vb:

- hondenkapsalon

- hondenschool

- honden en katten pension

- hydrotherapie voor honden, katten of paarden

Voor sommige beroepen kan het zijn dat je nog eerst wat ervaring moet opdoen of een extra cursus bijvolgen.

Wat dierenverzorgers nog kunnen:

- voederrantsoenering

- fokkerij en selectie

- zelf een veebedrijf opstarten

- kunstmatige inseminatie

- dolfijnen, zeehonden,… opleiden

- Wetenschappelijke studies naar walvissen en andere diersoorten toe –> in deze richting zijn  er in Tenerifé stages mogelijk.

- paardenfokkerij

- manége oprichten

- melkerijen

- Veel mensen komen ook in labo’s terecht –> biotechnologen

Deze studierichting bevat een grote cluster van mogelijkheden. Mensen dat hopen op een schakelprogramma naar de dierenzorg moet ik helaas onthogelen, dit is niet mogelijk. Wie na deze studies nog wil beginnen met de 6 jaar lange opleiding diergeneeskunde kan wel enkele vrijstellingen krijgen. Veel mensen overwegen het om toch verder te studeren en zoch nog meer te specialiseren.

exotic


Share

Tags: ,